/Earth Guardian 27  


Experimental Sound Engineering

Soundwaves research and developement


Experimental


MusicFun


To the homepage..


Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.Support pageAl jaren inmiddels ben ik op zoek gegaan in onze geschiedenis naar daar waar het mis ging. Er zijn veel theoriën hierover te vinden. Hier gaat het over de beeldvorming erover completer te maken. Dit is wat ik zag tijdens een reis terug in de tijd:

Jezus, onze vriend, was al meerdere keren op Aarde terug gekeerd voor Cosmische wetenschap op te doen om het leven op Aarde voor ons te verbeteren in kwaliteit.
Als één van weinige, maar hij had ook een collega-vriend die hem in zijn onderzoek steunde. Wanneer de één op Aarde leefde werd de ander Astraal bijgestaan.
Voor het jaar 0 was het weer de beurt aan Jezus om een "Astrale duik" te maken door het rioolsysteem van de wereld heen.
Beter uitgelegd is het dit: Het in één Aards leven door de stof gaan en weer opstaan om te leren hoe ons enzymsysteem verbeterd kan worden. Fijn om te weten dat ze er toen al mee bezig waren.
Als het ware lieten zij zich zelf vernietigen en ontbinden tot op enzym-nivo. En toch al die tijd alle wijsheid, kunde, herinnering en zelfs bewustzijn bij zich dragend, terugklimmend vanaf het steen naar hun lichaam om dit te repareren in een razend hard tempo, omdat het Meesters zijn in Cosmische krachten en natuurlijk eerst ook in Aardse stof.
Dus een enzymmetje kan wijsheid en bewustzijn hebben, is eigenlijk al net zo bezield als jij en ik. Mooi toch?


Altijd al heb ik het idee gehad dat dat beeld over Jezus maar saai en flauw geschetst was en nog steeds is. Toen ik dit aan de Meesters vroeg of ik eens mocht zien wat er toen echt gebeurde, kwam er een prachtig gevoel binnen in me:
Als eerst begon de zon te schijnen, er was geen vuiltje aan de lucht. Toen voelde ik mij moe worden en ging op mijn zo genoemde 0-punts plekkie liggen wat ik helaas nog niet moet uitleggen, maar ik zal het hier wel gaan neer zetten in de toekomst. Hier moeten duidelijke richtlijnen voor komen zodat iemand niet in de knoop kan komen er door.
Dit zeg ik omdat ik bij mijn laatste keer ontregeld werd en naar Vincent v Gogh-instituut ben gebracht. Dat wil ik niemand zomaar aandoen, hoewel het een weldaad was. Ze denken maar dat het aan bier en aan wiet ligt. Deze mensen zijn heel goed bezig met gezondheid, maar zielenleven schrikt de psychiator af, terwijl het zijn werkgebied hoort te zijn. Ze zullen met hun onkunde zo nooit een compleet beeld van iemand kunnen scheppen! En ik durf te wedden ook niet van hun zelf.
Maar nu terug naar Jezus die bij eerdere experimenten een soortgelijke ervaring als mij heeft gehad. Dan begrijp je meteen dat hij een veel coolere gast was dan zoals dat sobere kerkgedoe-beeld.


Er staat nog een kleine, oudere piramide overeind en die heeft hij zelf gebouwd in een voorgaand leven en er met zijn kameraad de eerste experimenten mee gedaan. Wat nu komt had de hele wijde wereld een lach kunnen bezorgen in onze bijbels en geschriften. Helaas is het "even" anders gelopen.
Door naar de zon te kijken krijgt men informatie binnen, want de zon ziet bijna alles van iedereen. Door naar de dierenriem of beter het grote wiel te kijken met de zon als middelpunt kun je Cosmisch richting bepalen. Zelf ben ik het ook nog aan het leren, maar de woorden vloeien er nu gelukkig uit en ik voel de signalen nu als ik het fout typ.
Die eerste piramide werkte als een visier, maar wel een Cosmisch visier. Toch ook als een simpel Aards oriëntator apparaat. Het kruisje in een sterrenkijker bijvoorbeeld.
Zo kon men vroeger stand van zaken bepalen, maar eigenlijk ook gewoon feiten verzamelen op vastgestelde momenten van de stand van het wiel. Stel je hierbij voor dat je op een hele hoge berg uitkijkt op de wereld; door dan naar de hoekverdeling te kijken kun je nauwkeuriger plaats bepalen. Ook deel je je zicht in vieren en dat maakt makkelijker, toch?
Onze beste vriend had zich een metalen kruis gemaakt als hulpvisier. De onderste stang was wat langer gemaakt om hem van onder vast te kunnen houden zodat er niet een hand in het zich hoeft te komen. Voel je al iets kloppen?

Zoals bijna altijd is een piramide uitgelijnd met een vlakke zijde met het noorden. Dit komt vrij naukeurig, maar materiaaldikte kan wel voor wat speling zorgen hierin.
Wat er ook gebeurt als je in lijn met het Aards-magnetisme werkt, je ook met die hele grote centrale as die ver buiten Melkweg uitsteekt en al zijn krachten werkt. Toen Hij zich binnen de piramide verplaatste met het metalen kruis in handen gebeurde er iets:
Terwijl hij zich concentreerde op oriëntatie van de wereld, zag hij ineens dat hij daar kon zien. Door alles heen kon hij de sterren en hemellichamen zien en zijn kruis als vizier gebruiken. Er leek zelfs een versterking van die kracht te komen, hoe langer hij daar was. Het werd steeds heftiger.
Om even niet meer details te vertellen en het leuk te houden; de energie-opbouw in de piramiden en in zijn hoofd, lichaam en gevoel kwam hij in een soort windhoos van Cosmische energie terecht en uiteindelijk ging hij er helemaal in op en schoot als een speer naar de maan! Achteraf door een fout in de piramide.
En toen? Toen lag 'ie, onze wereldvriend ineens op een andere planeet. Weggeschoten of eigenlijk aangetrokken door het maan-magnetisch veld. Na een paar minuutjes maar werd hij daar wakker. Toen heeft hij zich eerst eens goed bescheurd van het lachen, NATUURLIJK!!
Dat was boven zijn verwachtingen, deze krachten. Dit kon wel eens gevaarlijk zijn, dacht hij nog en moet worden geperfectioneerd, deze techniek. Niet veel later na dat besef bleek dat hij iets over het hoofd had gezien.
Dit was het metalen vizier-kruis en het was op dezelfde weg meegekomen, maar kwam iets later aan. Door de draaibeweging ervan en de enorme snelheid was het kruis zo hard getold dat zijn uiteinden heet werden en ombogen. Helaas eindigde dit net op de plek waar Jezus - die toen nog anders heette in zijn vorige incarnatie - weer even was gaan liggen om te realizeren wat er was gebeurt.
Zo eindigde dat Aardse leven met een hakenkruis in zijn hart op de maan! Voel de humor, maar ook wat er van is gekomen goed alsjeblieft.
Dan laat ik het even hierbij zodat ik morgen met frisse kracht weer kan verder typen. Het wordt nog veel spannender en leuker!

Om toch al wat klad verder te typen: Eerst na dit zien was ik in de veronderstelling dat hiermee ook het zogenaamde kwaad geboren zou zijn en dat lijkt bijna te kloppen. Toch gaat het nog veel verder terug, tot op één van onze vorige planeten zelfs. Er is toen een interventie van een andere levensvorm geweest die het als ware toen al heeft geinjecteerd. Blijkbaar moest het toch zo zijn en moeten we er toch maar zien uit te komen en dat hoort dan ook bij de les van ons als Zielwezen.
Toch beperk ik het verhaal even tot Christus en werk dan terug. Dat is een aangenamer verhaal. Of het me nu helemaal lukt dit te beschrijven betwijfel ik.
Het leven van onze vriend werd na zijn kruisiging door verschillende partijen onderzocht. Het volk waar hij toebehoorde voelde zich als het ware verplicht zich hem te vereren in alles. Er is dan ook ooit afgesproken dat ieder die zich verbonden voelt met Hem zich helemaal zal moeten geven om tot Hem te komen, zogezegd.
Dit is vrij snel een principe gaan worden bij deze groepering en ze meenden het recht te hebben het anderen lastig te kunnen maken als zij zich volgens hun idee niet ten volle deden overgeven aan de puurheid van hun koning.
Daaruit is een tegenkracht ontstaan: Door te bestuderen hoe de echte Meesters contact kregen met de Astrale mensen, konden zij dit voor zichzelf uitwerken. Dat ging zo: ze onderhielden hun eigen gemeenschap en geen vermengelingen met mensen van buitenaf. Ze stalen geschriften die over het onderhouden van het Astrale contact gingen en hielden dit voor hun zelf. Telkens als er iemand van hun familie overleed ging die vanuit Astrale zijde contact terug zoeken via de technieken beschreven in geschriften die tot op de dag van vandaag worden weggehouden van ons.
Op deze manier hebben zij Astrale technieken ontwikkelt en worden gebruikt zonder dat wij er veel van merken. Gelukkig is alles in Astrale vorm wél terug te vinden. Langzaam komt alles er uit en dat mag, want het is tijd.
De schade is enorm wat zij kunnen doen die menen die recht menen te hebben over ons lot te beschikken en een levenslijntje doorbranden op afstand is zo gedaan met hun wrede kennis.
Er is een man geweest die al heel vroeg op de maan is geweest en heeft het vergane lijf gevonden met daarbij het kompas-kruis van onze vriend. Die heeft toen gezien hoe hij ons allemaal, voor eeuwen lang kon uitbuiten.


sprookje3..>